fbpx


HOHENLOHE. RÓD ARYSTOKRATÓW I KSIĄŻĄT
 
Należał do najpotężniejszych na dawnym Śląsku. Jego przedstawiciele już w XIII stuleciu zapisali się w historii, pełniąc na przykład funkcję wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego. W kolejnych wiekach arystokraci z tego rodu obejmowali poważne pozycje w polityce, wojsku i Kościele.
 
Hohenlohe – rozszczepieni na wiele gałęzi rodowych – dość szybko osiągnęli tytuły książęce. Zdobyli wielkie majątki ziemskie i przemysłowe. Ślady ich obecności znajdziemy m.in. w Raciborzu, Ujeździe, Sławięcicach, Koszęcinie, a nawet w Katowicach (mowa o kopalni „Wujek”, która do dziś fedruje).
 
Zawiłości losów, biograficzne meandry, wzloty i upadki tego rodu przybliży dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki, specjalizujący się w badaniu dziejów śląskiej szlachty i arystokracji. Dorobek cywilizacyjny kojarzony z Hohenlohe oraz ich siedziby rodowe przedstawi dr hab. Irma Kozina, historyk sztuki z Uniwersytetu Śląskiego.  
 

Na zdjęciu: pałac w Koszęcinie. Jedna z siedzib rodu Hohenlohe.