fbpx

Funduszze Europejskie  Śląskie  Unia Europejska

W ramach projektu planowana jest realizacja  następujących zakupów:

 • krzesła ergonomiczne z możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb pracownika,
 • podnóżki,
 • biurka z regulacją wysokości,
 • lampki biurowe
 • monitory komputerowe z możliwością regulacji ustawienia,
 • ergonomiczne klawiatury oraz myszy komputerowe,
 • krzesła dla orkiestry oraz dyrygenta wspomagające prawidłową postawę.
 • pulpity do nut wraz z lampkami dla zespołu wokalnego i orkiestry,
 • myjki ciśnieniowe, mopy elektryczne, urządzenia do czyszczenia posadzek,
 • nawilżacze elektryczne,
 • podnośnik koszowy,
 • kurtyna odseparowująca miejsce pracy z farbami, odsysacz oparów,
 • słuchawki nauszne,
Dodatkowo przeprowadzone zostaną szkolenia pracowników Teatru Rozrywki, mające na celu eliminowanie złych nawyków, a także promowanie prawidłowej postawy ciała oraz wskazanie ćwiczeń zapobiegających schorzeniom układu mięśniowo-szkieletowego, szkolenia te będą podzielone na dwa bloki: dla pracowników artystycznych i pozostałych w związku z ich dostosowaniem do zajmowanych stanowisk.
Planowana całkowita wartość projektu wynosi: 473 379,14 zł
Planowane całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 473 379,14 zł, w tym współfinansowanie UE w kwocie: 402 372,26 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie: 14 201,38 zł. 
Okres realizacji projektu: 01.02.2019 r. – 29.12.2020 r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.REALIZACJA PROJEKTU

1. Podnośnik koszowy - Rozeznanie Rynku
- szczegóły na stronie bip.teat-rozrywki.pl w zakładce zamówienia publiczne.

3. Doposażenie Teatru Rozrywki w biurka z regulacją wysokości - Rozeznanie Rynku
  

etap 2:

Pobierz Odpowiedź na pytania oferentów.pdf