fbpx
REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW W TEATRZE ROZRYWKI
W CHORZOWIE

 

SPIS TREŚCI

 1. Definicje
 2. Informacje dla widzów
 3. Rezerwacja biletów indywidualnych
 4. Rezerwacja biletów grupowych
 5. Sprzedaż biletów
 6. Bilety ulgowe i promocyjne
 7. Bilet Prezent
 8. Wejściówki
 9. Zakup biletów on-line
 10. Zwroty
 11. Zwroty biletów zakupionych on-line
 12. Ochrona danych w systemie on-line
 13. Zapisy końcowe

DEFINICJE

 1. Teatr – Teatr Rozrywki z siedzibą w Chorzowie przy ulicy M. Konopnickiej 1.
 2. Kasy – miejsca sprzedaży biletów w siedzibie Teatru – wejście u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Katowickiej.
 3. Spektakle własne – produkcje własne Teatru Rozrywki, spektakle nieoznaczone w repertuarze Teatru jako spektakle gościnne.
 4. Widz – osoba uczestnicząca w wydarzeniu artystycznym.
 5. Kupujący – osoba nabywająca bilet dla siebie lub dla osób trzecich.
 6. Sprzedaż – sprzedaż biletów w kasie Teatru lub za pośrednictwem systemu on-line.

 

INFORMACJE DLA WIDZÓW

(dotyczy również sprzedaży on-line)

 1. Zakup biletu do Teatru Rozrywki jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu we wszystkich jego aspektach.
 2. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze oraz obsadzie bez podania przyczyny.
 3. Widzowie proszeni są o wcześniejsze przybycie do Teatru. Na widownię nie zostaną wpuszczone osoby:
  1. spóźnione na wydarzenie artystyczne. Wejście na widownię oraz zajęcie miejsca będzie możliwe dopiero w trakcie przerwy, jeśli jest ona przewidziana w wydarzeniu artystycznym. W przypadku, gdy w trakcie wydarzenia nieprzewidziana jest przerwa, obsługa widowni nie wpuści spóźnionego widza na salę;
  2. znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 4. Na widowni obowiązuje absolutny zakaz:
  1. spożywania jedzenia i napojów;
  2. siadania na schodach;
  3. utrwalania spektaklu, w tym fotografowania i nagrywania.
 5. Na terenie Teatru obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 6. Widzowie niestosujący się do instrukcji pracowników Teatru w przypadkach naruszenia regulaminu lub powodujący zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych widzów zostaną poproszeni o opuszczenie Teatru. W takich przypadkach nie przysługuje zwrot ani wymiana biletów.
 7. Teatr informuje, że zapłata za bilety zakupione w systemie on-line będzie dokonywana za pomocą podmiotu wykonującego na rzecz teatru usługi płatnicze: PayPro SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, Poznań 60-327, posługującego się adresem internetowym www.przelewy24.pl
 8. W przypadku imprez, w ramach których Teatr prowadzi dystrybucję biletów na zlecenie osób trzecich, Teatr zastrzega sobie odmienne terminy zwrotów za sprzedane bilety. Terminy te zostaną podane odrębnie do wiadomości na stronie internetowej Teatru oraz w kasie Teatru.

REZERWACJE BILETÓW INDYWIDUALNYCH

 1. Rezerwacji indywidualnych można dokonywać osobiście w kasie Teatru lub Biurze Promocji i Obsługi Widzów, bądź telefonicznie pod numerami 32 346 19 31, 32, 33 oraz 32 346 19 34 – kasa.
 2. Rezerwacji telefonicznej można dokonać jedynie podając pracownikowi Biura Promocji i Obsługi Widzów imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail. Tym samym widzowie wyrażają zgodę na kontakt ze strony teatru w celu skutecznej obsługi rezerwacji w przypadkach ewentualnych zmian w repertuarze itp.
 3. Wysłanie zamówienia drogą mailową nie jest równoznaczne z dokonaniem rezerwacji. Rezerwacja jest aktywna, gdy widz otrzyma potwierdzenie rezerwacji wraz z jej numerem.
 4. Termin płatności za zarezerwowane bilety wynosi 7 dni. Nieopłacenie rezerwacji w wyznaczonym terminie skutkuje automatycznym jej anulowaniem, a miejsca skierowane zostają do ponownej sprzedaży. O fakcie anulowania rezerwacji klient powiadamiany jest wyłącznie drogą mailową (jeśli w trakcie składania rezerwacji podał adres e-mail). Teatr Rozrywki nie powiadamia widzów telefonicznie o anulowaniu rezerwacji.
 5. Do ostatniego dnia obowiązywania rezerwacji możliwe jest jej przedłużenie na czas wyznaczony przez pracownika Biura Promocji i Obsługi Widzów, zależny od aktualnego stanu sprzedaży biletów na dany spektakl.
 6. Przedłużenie rezerwacji może wiązać się ze zmianą zarezerwowanego wcześniej miejsca. W dniu spektaklu możliwa jest wyłącznie rezerwacja telefoniczna po uzgodnieniu z pracownikiem Biura Promocji i Obsługi Widzów w oparciu o aktualną i prognozowaną liczbę wolnych miejsc na spektakl (nie dotyczy sprzedaży on-line – patrz „Zakup biletów on-line” pkt. 10).

REZERWACJE BILETÓW GRUPOWYCH

 1. Rezerwacji grupowych powyżej 8 biletów prosimy dokonywać telefonicznie lub poprzez osobisty kontakt z Biurem Promocji i Obsługi Widzów. W przypadku płatności w dniu lub po spektaklu (na podstawie faktury) prosimy o złożenie podpisanego formularza potwierdzającego zobowiązanie płatności (załącznik nr 1 do regulaminu). Formularz należy dostarczyć drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nie później niż do 7 dni od daty złożenia rezerwacji. Termin odbioru lub płatności za zarezerwowane bilety jest uzależniony od daty spektaklu i ustala się go indywidualnie z pracownikiem Biura Promocji i Obsługi Widzów.
 2. Rezerwacje grupowe, które nie zostały zapłacone w terminie podanym przez pracownika Biura Promocji i Obsługi Widzów są automatycznie anulowane i skierowane do ponownej sprzedaży.
 3. Na 2 dni przed spektaklem oraz w dniu spektaklu nie ma już możliwości dokonywania rezerwacji grupowych. W tej sytuacji Biuro Promocji i Obsługi Widzów oraz kasa udzielają informacji o aktualnej i prognozowanej liczbie wolnych miejsc na spektakl.
 4. W przypadku rezerwacji grupowej wymagana jest zaliczka o wartości co najmniej 50% wartości zarezerwowanych biletów. Przy grupie powyżej 60 osób zaliczka powinna wynosić minimum 75 % wartości zarezerwowanych biletów.
 5. Płatności za zarezerwowane bilety grupowe oraz zaliczki prosimy dokonywać osobiście w kasie Teatru bądź przelewem na rachunek bankowy Teatru w Banku Śląskim o/Chorzów nr 69 1050 1243 1000 0090 3047 5132.
 6. W przypadku płatności przelewem rezerwacja otrzymuje status opłaconej w momencie zaksięgowania środków na koncie bankowym Teatru Rozrywki. Przesłanie potwierdzenia przelewu nie jest równoważne z jej opłaceniem.
 7. W przypadku płatności przelewem w tytule przelewu należy podać imię, nazwisko, nazwę instytucji oraz numer rezerwacji.
 8. Data wpłaty zaliczki ustalana jest przez pracownika Biura Promocji i Obsługi Widzów. Brak płatności w ustalonym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji, a miejsca zostają skierowane do ponownej sprzedaży.
 9. Za datę wpłaty należności dokonywanej przelewem uważa się dzień wpływu należności na konto Teatru.
 10. Zarezerwowane i opłacone bilety grupowe można odbierać w kasie Teatru do dnia spektaklu, jednak prosimy o odbiór najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem spektaklu.
 11. Zmniejszenie ilości miejsc w rezerwacji po opłaceniu zaliczki może być dokonane najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.

SPRZEDAŻ BILETÓW

 1. Sprzedaż bezpośrednią biletów indywidualnych i grupowych prowadzi kasa Teatru.
 2. Płatności za bilety w kasie Teatru można dokonywać gotówką lub kartą. Teatr nie odpowiada za ewentualne przerwy w obsłudze płatności kartą spowodowane przez operatora systemu.
 3. Faktury VAT wystawiane są na życzenie klientów zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 4. Teatr nie prowadzi wysyłki ani dostawy biletów indywidualnych. Wysyłka biletów grupowych odbywa się na ryzyko klienta. Przesłanie biletów elektronicznych na adres mailowy możliwe jest wyłącznie po opłaceniu rezerwacji przelewem.

BILETY ULGOWE I PROMOCYJNE

 1. Bilety ulgowe przysługują na spektakle własne w Teatrze Rozrywki:
  1. uczniom i studentom do 26 roku życia - szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Teatru w zakładce „Bilety”;
  2. emerytom i rencistom - szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Teatru w zakładce „Bilety”;
  3. osobom z niepełnosprawnością - szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Teatru w zakładce „Bilety”;
  4. Honorowy dawca krwi i szpiku - szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Teatru w zakładce „Bilety”;
  5. „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz „Zasłużony dla Kultury Polskiej” - szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Teatru w zakładce „Bilety”;
  6. Karta Dużej Rodziny - szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Teatru w zakładce „Bilety”;
  7. Pracownik kultury - szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Teatru w zakładce „Bilety”.
 2. Bilety ulgowe nie będą sprzedawane na: premiery, gale, spektakle jubileuszowe, spektakle zamknięte, spektakle gościnne, koncerty sylwestrowe oraz koncerty sylwestra na bis.
 3. Bilety promocyjne zakupione w ramach akcji prowadzonych przez Teatr Rozrywki nie podlegają wymianie ani zwrotom.

BILET PREZENT

 1. Teatr Rozrywki sprzedaje Bilety Prezenty (tzw. bilety otwarte) w dwóch opcjach: Bilet Prezent Solo i Bilet Prezent Duet.
 2. Bilety Prezenty wymienne na bilety na jedno wydarzenie:
  1. Bilet Prezent Solo – wymienny na jedno miejsce w dowolnej strefie w ramach dostępności miejsc (produkcje własne z wyjątkiem Sylwestra, premier, spektakli wieczornych sylwestra bis oraz spektakli gościnnych);
  2. Bilet Prezent Duet – wymienny na dwa miejsca w dowolnej strefie w ramach dostępności miejsc (produkcje własne z wyjątkiem Sylwestra, premier, spektakli wieczornych sylwestra bis oraz spektakli gościnnych);
 3. Bilet Prezent jest ważny 365 dni od daty zakupu i jego termin ważności nie podlega wydłużeniu.
 4. Bilet Prezent nie podlega wymianie ani zwrotowi.
 5. Bilet Prezent sprzedawany jest w kasie Teatru Rozrywki (płatność kartą lub gotówką) oraz przez stronę www.teatr-rozrywki.pl
 6. W przypadku odwołania spektaklu, na który była rezerwacja w ramach Biletu Prezentu Teatr Rozrywki zobowiązuje się zaproponować bilety na ten sam tytuł grany w innym terminie.
 7. Jeżeli cena biletu jest niższa niż wartość Biletu Prezentu, kasa nie zwraca różnicy. Nie ma możliwości zamiany Biletu Prezentu na bilet wstępu w wyższej strefie cenowej za dopłatą. Podczas rezerwacji miejsc w ramach Biletu Prezentu proponowane są najlepsze z dostępnych w danym momencie miejsc na widowni.
 8. Bilet Prezent musi być ważny w dniu spektaklu, na który zostaje wykorzystany.

WEJŚCIÓWKI

 1. Wejściówka w Teatrze Rozrywki – Duża Scena i Mała Scena:
  1. gwarantuje miejsca siedzące z nieodebranych rezerwacji po trzecim dzwonku lub miejsca na orkiestronie (Duża Scena, przedłużenie balkonu bocznego prawego – miejsca z ograniczoną widocznością) i gwarantuje miejsca siedzące z nieodebranych rezerwacji po trzecim dzwonku lub miejsca dostawki (Mała Scena);
  2. zakupić można w kasie w dniu wydarzenia przed samym spektaklem po trzecim dzwonku (jeżeli miejsca w innych strefach są już niedostępne);
  3. sprzedawane są w ograniczonej ilości: Duża Scena – 24 sztuki, Mała Scena – 6 sztuk.
 2. Szczegółowe informacje o wejściówkach znajdują się na stronie internetowej Teatru w zakładce „Bilety”;
 3. Osoby, które zakupiły wejściówkę, wpuszczane są na widownię po trzecim dzwonku i mogą zajmować wolne miejsca siedzące, z wyjątkiem miejsc wyłączonych spod możliwości udostępniania osobom posiadającym wejściówki, wskazanych przez obsługę widowni.
 4. Osoby, które kupiły wejściówki, zobowiązane są w każdym momencie do ustąpienia miejsca osobie, która kupiła bilet ze wskazanym miejscem.
 5. Wejściówki nie są sprzedawane na: premiery, gale, spektakle jubileuszowe, spektakle gościnne, spektakle zamknięte oraz spektakle sylwestrowe.
 6. Wejściówka nie podlega zwrotowi ani wymianie.

ZAKUP BILETÓW ON-LINE

 1. Zakup biletów w systemie on-line oznacza akceptację przez kupującego regulaminu rezerwacji i zakupu biletów.
 2. Sprzedaż biletów w systemie on-line odbywa się zgodnie z procedurą:
  1. dokonania zamówienia on-line poprzez przycisk kup bilet;
  2. wypełnienia formularza i danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer kontaktowy, miasto, kod pocztowy;
  3. uiszczenia zapłaty za zamówienie przez system płatności przelewy24.pl;
  4. otrzymania przez zamawiającego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez niego adres e-mail;
  5. w przypadku zadeklarowania chęci otrzymania faktury VAT, Kupujący zobowiązany jest podczas zamawiania zaznaczyć opcję faktura i podać wszystkie poprawne dane, niezbędne do jej wystawienia, faktura zostanie wystawiona w przeciągu 3 dni roboczych (spektakle własne Teatru Rozrywki) i do 14 dni, jeśli dotyczy ona spektakli gościnnych;
  6. w momencie potwierdzenia przez przelewy24.pl przyjęcia płatności, na adres e-mailowy, wskazany przez Kupującego zostaje przesyłany bilet elektroniczny do samodzielnego wydruku lub okazania w urządzeniu mobilnym. Każdy bilet zawiera indywidualny kod generowany elektronicznie, znany tylko Kupującemu.
 3. Wstęp na wydarzenie kulturalne jest możliwy tylko po okazaniu biletu i jego weryfikacji.
 4. Ceny biletów zawierają podatek VAT. Koszt transakcji obejmuje prowizję serwisu płatniczego przelewy24.pl.
 5. Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego przy zakupie biletów w zakresie zamówień i płatności drogą internetową, która nie podlega fiskalizacji.
 6. Zakupienie biletu ulgowego w systemie on-line podlega weryfikacji przed wejściem na spektakl. W tym celu należy okazać stosowny dokument uprawniający do zniżki.
 7. Kupujący jest odpowiedzialny za stan i bezpieczeństwo biletu. Udostępnianie go osobom trzecim lub przekazywanie numeru zamówienia może uniemożliwić kupującemu uczestnictwo w wydarzeniu artystycznym.
 8. System sprzedaży on-line umożliwia jednorazowo zakup nie więcej niż dziesięciu pojedynczych biletów na jedno wydarzenie. W przypadku konieczności zakupu większej liczby biletów, Teatr prosi o kontakt telefoniczny z Biurem Promocji i Obsługi Widzów lub kasą biletową Teatru Rozrywki.
 9. Sprzedaż biletów w systemie on-line kończy się 1 godzinę przed terminem (godziną) spektaklu. Teatr zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia sprzedaży on-line lub prowadzenia sprzedaży biletów na dane wydarzenie wyłącznie w kasie biletowej Teatru Rozrywki, bez konieczności podawania przyczyn. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line nie oznacza braku biletów w kasie biletowej Teatru Rozrywki. W tym przypadku wskazany jest kontakt telefoniczny z kasą biletową lub Biurem Promocji i Obsługi Widzów.
 10. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia;
  2. wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu oraz sieci Internet;
  3. za bilety zagubione przez Kupującego;
  4. funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego;
  5. wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji;
  6. przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 11. Przy zakupie biletów płatności realizowane są przy pomocy przelewów elektronicznych.
 12. Bilety pozostają własnością Teatru do czasu odnotowania przez Teatr potwierdzenia dokonania zapłaty przez Kupującego.
 13. Zapłata za zamówienie niepotwierdzone przez bank Kupującego w ciągu 15 minut od momentu zamówienia powoduje automatyczne anulowanie zamówienia. Miejsca zostają skierowane do ponownej sprzedaży.
 14. Płatności za bilety obsługiwane są przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15 oraz jej agentów Spółkę DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15 za pośrednictwem serwisu internetowego www.przelewy24.pl . Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 15 powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone na konto bankowe Kupującego. O sposobie postępowania Kupujący zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności Spółkę DialCom24 Sp. z o.o. właściciela serwisu www.przelewy24.pl, z którym należy się bezpośrednio skontaktować, wysyłając maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 15. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego www.przelewy24.pl.

ZWROTY

 1. Bilety grupowe powyżej 8 sztuk można zwracać najpóźniej na 14 dni do daty spektaklu.
 2. Bilety indywidualne (nie dotyczy biletów promocyjnych) można zwracać lub wymieniać (wymiana na spektakl własny Teatru Rozrywki) najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia spektaklu.
 3. Bilety na wydarzenia impresaryjne nie podlegają wymianie. Zwrotów można dokonywać najpóźniej na 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Po upływie wymienionego terminu nie ma możliwości zwrotu należności za zakupiony bilet.
 4. Warunkiem zwrotu należności za bilety jest okazanie paragonu fiskalnego lub faktury zakupu oraz zakupionego biletu.
 5. Zwrotów należności za zakupione bilety dokonuje się gotówką w kasie lub przelewem, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Biura Promocji i Obsługi Widzów. Koszt zwrotu należności przelewem ponosi klient (nie mniej niż 1,20 zł.). Teatr przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty stanowiącej wartość zakupionego biletu – cena widniejąca na bilecie.
 6. Bilety uszkodzone mogą podlegać wymianie, bilety z oderwanym kuponem kontrolnym nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
 7. W przypadku, gdy Teatr nie będzie w stanie przyjąć rezygnacji, istnieje możliwość przekazania rezerwacji osobom trzecim – do zakupu biletów w kasach wystarczy znajomość nazwiska oraz numeru rezerwacji.
 8. W przypadku odwołania imprezy z przyczyn oddziaływania sił wyższych (kataklizmy, klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne, żałoba narodowa itp.) osobom, które zakupiły bilety, przysługuje zwrot należności w terminie do 2 miesięcy od planowanej daty imprezy lub – w miarę możliwości – wymiana na inny termin.
 9. Teatr nie przewiduje możliwości zwrotu kwoty za Bilet Prezent.
 10. Przy zwrotach nadpłat Teatr pobiera koszty przelewu, nie mniej niż 1,20 zł.

 

ZWROTY BILETÓW ZAKUPIONYCH ON-LINE

 1. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu biletów, na wskazany adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo w Biurze Promocji i Obsługi Widzów – osobiście lub telefonicznie w godzinach jego otwarcia.
 2. W przypadku, gdy spektakl nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Teatru, Teatr przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty, stanowiącej wartość zakupionego biletu – cena widniejąca na bilecie (z pominięciem opłaty prowizyjnej systemu Przelewy24) na podstawie pisemnego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od zakupu dostarczonego do Teatru faksem lub mailem jako załącznik-skan, w terminie do 60 dni po odwołanym spektaklu. Aby otrzymać zwrot za zakupione bilety drogą elektroniczną należy nadesłać e-bilet (w przypadku posiadania faktury - kopię faktury) na adres Teatru, dostarczyć osobiście lub przesłać na adres e-mail Teatru Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko Kupującego, numer transakcji lub adres e-mail podany w zamówieniu w systemie sprzedaży Przelewy24, nr konta bankowego na który ma być dokonany zwrot. Dopuszcza się możliwość zwrotu w innej formie np. gotówka, przelew bankowy.
 3. Teatr przewiduje zwrot biletów zakupionych w opcji on-line:
  1. spektakle własne Teatru Rozrywki – na 7 dni przed wydarzeniem;
  2. spektakle gościnne – na 14 dni przed wydarzeniem.
 4. W przypadku rezygnacji z zakupu biletu z powodu, który nie leży po stronie Teatru, Teatr pobiera koszty manipulacyjne w wysokości 10% od kwoty zakupionego biletu.
 5. Przy zwrotach nadpłat Teatr pobiera koszty przelewu, nie mniej niż 1,20 zł.

 

OCHRONA DANYCH W SYSTEMIE ON-LINE

 1. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
 2. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.
 3. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia w systemie sprzedaży on-line na stronie www.teatr-rozrywki.pl Kupujący wyraża zgodę na:
  1. przechowywanie i przetwarzanie przez Teatr oraz firmę PayPro / DialCom24 Sp. z o.o. prowadzącą obsługę płatności elektronicznych przelewy24.pl, danych osobowych w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym;
  2. wykonywanie wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów;
  3. ponadto Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie od Teatru informacji o charakterze promocyjno-reklamowym drogą elektroniczną po zaznaczeniu właściwej opcji w procesie zamawiania.
 4. Dokonując zakupu on-line Kupujący zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem oraz niewprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy, wniosków i innych dokumentów w zakresie podanych danych, wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący.

ZAPISY KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów dostępny jest na stronie internetowej oraz w kasie biletowej Teatru.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 września 2023 r.