fbpx

Samorząd Województwa Śląskiego, dostrzegając w obliczu niżu demograficznego potrzebę wprowadzania nowych rozwiązań wspierających rodziny, przygotował projekt „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.
 
Celem projektu jest wzmocnienie i wsparcie rodzin, zwłaszcza wielodzietnych, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, poprzez współpracę Samorządu Województwa Śląskiego z gminami, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, a także z sektorem biznesu.
 
Aby go osiągnąć, prowadzone będą następujące działania:
  • promowanie rodziny, w tym wielodzietnej, jako naturalnego środowiska rozwoju,
  • wzmacnianie funkcji prokreacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej rodzin,
  • wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu,
  • wzmacnianie systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
  • diagnozowanie i monitorowanie sytuacji rodzin w województwie śląskim
  • wspieranie dostępu rodzin do usług.
Ułatwiając rodzinom dostęp do usług, przygotowano katalog ulg i uprawnień w śląskich instytucjach kultury, rekreacji, edukacji, ochrony zdrowia i transportu publicznego. Szczegółowy wykaz ulg i uprawnień – tutaj...
 
Aby uzyskać ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Karta wydawana jest bezpłatnie.
 
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zamieszczonym poniżej pliku pdf do pobrania: Projekt "Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny".
 

Oferta dotycząca biletów sprzedawanych na spektakle grane od 30 sierpnia 2024 r.:
20 % zniżki na spektakle własne (z wyłączeniem spektakli gościnnych, wieczoru Sylwestrowego oraz koncertu na bis). Limit: 10 miejsc / spektakl. Z ulgi wyłączone są miejsca w strefie VIP (Duża Scena i Mała Scena) oraz miejsca na balkonach bocznych (Duża Scena)

Oferta obowiązująca na spektakle grane do 7 lipca 2024 roku:
50 % zniżki na spektakle własne (z wyłączeniem spektakli gościnnych, wieczoru Sylwestrowego oraz koncertu na bis). Limit: 10 miejsc / spektakl.

Rezerwacji miejsc można dokonać telefonicznie lub e-mailowo: Dane teleadresowe