fbpx


10. edycja programu
Warsztaty Szkoły Teatru dla nauczycieli

te warsztaty to moc - moc wyobraźni, moc inspiracji, moc teatru!

Szkoła Teatru dla Nauczycieli jest projektem edukacyjnym tworzonym od lat we współpracy Teatru Rozrywki w Chorzowie z ROM-E Metis w Katowicach. Kierujemy go do nauczycieli, ale również do osób zainteresowanych odkrywaniem współczesnego teatru.

Ideą SZKOŁY TEATRU DLA NAUCZYCIELI jest:

  • stworzenie w Teatrze Rozrywki przyjaznej przestrzeni twórczego dialogu pomiędzy szkołą a teatrem;
  • połączenie oświaty z kulturą zgodnie z ideą kształcenia poprzez sztukę i tworzenia aktywnej „SZKOŁY Z PASJĄ”.

Cele warsztatów to:

  • kształcenie otwartości komunikacyjnej;
  • kształtowanie gustów artystycznych;
  • nabycie umiejętności łączenia postawy twórczej ze świadomie krytycznym stosunkiem do sztuki;
  • pobudzenie wrażliwości, wyobraźni i aktywności uczestników;
  • przygotowanie świadomego widza/odbiorcy zorientowanego do czytania komunikatów scenicznych i rozumienia ich przekazu.

 
PROGRAM WARSZTATÓW:

12.06. sobota (9:00 – 14:00)
Lekcja 1

To nasze pierwsze warsztatowe spotkanie, podczas którego będziemy odkrywać moc relacji międzyludzkich, przeobrazimy nasze doświadczenia w tekst teatralny i wyrazimy go za pomocą zróżnicowanych środków artystycznych.


19.06. sobota (9:00 – 14:00)
Lekcja 2

Podczas niej, skupimy się na języku teatralnym, mowie ciała, możliwościach i sposobach wyrazu. Zbadamy jak nasze predyspozycje osobiste mogą wpłynąć na przebieg procesu twórczego.


26.06. sobota (9:00 – 14:00)
Lekcja 3

Będzie to prawdziwa przygoda na scenie. Zbierzemy wszystkie nasze umiejętności, wiedzę i potencjał, by przystąpić do wspólnego tworzenia spektaklu.


30.06. środa (9:00 – 14:00)
Lekcja 4

Będzie próbą do naszego przedstawienia, ale także próbą sił w zmaganiach z twórczą materią. Zagłębimy się w ten proces w otoczeniu profesjonalnego wsparcia.


03.07. sobota (9:00 – 14:00)
Lekcja 5

Ostatnie, finałowe spotkanie oraz podsumowanie naszych wysiłków. To lekcja o osiąganiu celów i sięganiu po więcej. Spojrzymy na drogę, którą przebyliśmy by osiągnąć katharsis i zdobyć siłę by iść dalej.

 

Warsztaty prowadzą: Maciej Cierzniak, Magdalena Skorupa, Bartosz Listwan

ZAPISY (LINK): METIS 

 

Dodatkowe informacje pod numerami telefonów:
Teatr Rozrywki  667 310 588 oraz ROM-E Metis  32/ 209 53 12