fbpxW związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług:

od 1 stycznia 2020 roku nabywca winien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa towar lub usługę, jako podatnik.

Procedura zgodnie z którą nabywca, który w związku z prowadzoną działalnością chce otrzymać fakturę, winien poinformować o tym sprzedawcę w momencie dokonywania zakupu, tak aby sprzedawca nie zarejestrował sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, tylko wystawił fakturę.

Po zarejestrowaniu sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej i wystawieniu paragonu nabywca nie otrzyma faktury.

Za niestosowanie się podatników do ww. przepisu. Organ podatkowy będzie ustalał dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze.
Karze podlega również druga strona transakcji (nabywca) - w przypadku ujęcia w ewidencji wystawionej dla niego faktury dotyczącej sprzedaży potwierdzonej paragonem.