fbpx

STRACHWITZOWIE. I REGION „Z LOTU PTAKA” Z CYKLU GÓRNY ŚLĄSK – ŚWIAT NAJMNIEJSZYStrachwitzowie. I region „z lotu ptaka”
 
Niezwyczajny czas – niecodzienne rozwiązanie. Proponujemy dwa tematy w jeden wieczór. W pierwszej części kontynuujemy opowieści dr. Arkadiusza Kuzio-Podruckiego o najważniejszych rodach arystokratycznych i szlacheckich. Tym razem przybliżymy dzieje Strachwitzów, związanych m.in. z Kamieńcem i Kamieniem Śląskim.


(na zdjęciu) Alda – ostatnia hrabina Strachwitz z Kamienia Śląskiego.

W drugiej części pokaz efektów międzynarodowego projektu edukacyjno-artystycznego, konfrontu- jącego przedwojenne zdjęcia lotnicze z ujęciami współczesnymi. Gościć będziemy berlińskiego fotografika Thomasa Vossbecka oraz publicystę i tłumacza Dawida Smolorza.
 
„Wszyscy uczestnicy projektu nadawali szczególne znaczenie temu, aby za pomocą mało do tej pory znanych lub dopiero tworzonych zestawów materiałów źródłowych ukazać szerszej publiczności zjawiska trwania, ale także dopasowania kultury materialnej w obliczu zmieniających się kontekstów politycznych i społecznych. Fotografia lotnicza jako medium nadaje się do tego w sposób szczególny, gdyż ukazuje niecodzienną perspektywę, która jednak umożliwia orientację, a także dostrzeżenie bogactwa szczegółów krajobrazu. W ten sposób tradycyjnym jednowymiarowym narracjom historycznym można przeciwstawić wizualizację przestrzenną, która ukazuje zawsze obecne w krajobrazie współistnienie niejednoczesności”.
(fragment wstępu z tomu zatytułowanego „Górny Śląsk z powietrza. Dzisiaj”. Katowice, Marburg 2019)Partner: