fbpx

SZKOŁA TEATRU

SZKOŁA TEATRU

Projekt edukacyjny adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Podczas zajęć, odbywających się w przestrzeni Małej Sceny Teatru Rozrywki, staramy się przybliżyć uczestnikom LEKCJI TEATRALNYCH tajniki języka scenicznego. Chcemy pokazać teatr, jako SUMĘ SZTUK, sztukę zespołową, miejsce spotkania i dialogu.

 
Program lekcji teatralnych SZKOŁY TEATRU opracowany został przez teoretyków i praktyków teatru, przy współpracy z Centrum Sztuki Filmowej. Zajęcia edukacyjne dla młodzieży mają charakter otwarty, interaktywny. Poprzez zderzenie różnych form prezentacji: pokazów, projekcji, fragmentów spektakli, oraz poglądów, opinii, teorii i praktyk teatralnych, pragniemy młodym widzom zaprezentować bogactwo form współczesnego teatru.

W celu wyboru konkretnej Lekcji oraz ustalenia terminu, prosimy o kontakt z koordynatorem projektów edukacyjnych, panią Magdaleną Skorupą – tel. 667 310 588, 032 346 19 50, edukacja@teatr-rozrywki.pl lub Biurem Obsługi Widzów.


Lekcja 1

dialog – spotkanie – zdarzenie (niedostępna)
 
rozpoczyna działalność SZKOŁY TEATRU, ma charakter wprowadzający w zagadnienia, znajdujące się w polu naszych przyszłych rozważań. Poprzez konkretne działania teatralne, wykorzystujące środki techniczne dostępne w teatrze i aktorów, pokazujemy złożoność materii teatralnej, rozmaitość sposobów jej kreowania i sposobów myślenia o teatrze.

Lekcja 2
reżyser – autor – tekst (niedostępna)
 
pokazuje przy pomocy teatralnych środków bardzo osobistą czynność: reżyserskie czytanie tekstu literackiego. Interesują nas relacje i wzajemne zależności pomiędzy reżyserem, autorem tekstu i samym tekstem. Usiłujemy opowiedzieć o tym miejscu, gdzie rodzi się pomysł na spektakl, gdzie tekst staje się źródłem reżyserskiej inspiracji, pobudza jego wyobraźnię, staje się istotny, korespondując z jego widzeniem świata.

Lekcja 3
reżyser – aktor – postać (niedostępna)
 
pokazuje relację reżyser – aktor. Interesują nas: obsadzanie ról, tajniki pracy z aktorem, warsztat aktorski, metody porozumiewania się, cykl prób, reżyserska i aktorska praca nad rolą, współpraca a manipulacja, ocena osiągniętych efektów w konstruowaniu postaci scenicznych. 

Lekcja 4
reżyser – przestrzeń – inscenizacja (niedostępna)
 
jest przeplataną wypowiedziami artystów inscenizacją losów tajemniczego Bohatera. Jego zagadkowa historia, pokazana w pięciu, wykreowanych światłem, dźwiękiem, barwą, przedmiotem oraz aktorskim działaniem odsłonach, ujawnia kluczową w tworzeniu inscenizacji rolę przestrzeni.

Lekcja 5
ciało – ruch – taniec (niedostępna)

tutaj w centrum uwagi znajduje się człowiek i jego cielesność. Ciało aktora, mima, tancerza traktowane jest jako tworzywo teatru. Interesuje nas „mowa ciała”– plastyka ruchu scenicznego, taniec, pantomima, gest i mimika oraz sprawność ciała i świadomość jego używania.

Lekcja 6 
dźwięk – rytm – muzyka
wariacje na aktora, widza i scenę (niedostępna)

opowiada o roli dźwięku, rytmu i muzyki w przedstawieniu teatralnym. Próbujemy przybliżyć w niej złożone zjawisko muzyczności teatru oraz pokazać dźwiękowe bogactwo tej sztuki. Wyjaśniamy, jak różne funkcje pełnią w spektaklu dźwięki i rytm, jak muzyka buduje znaczenia scenicznych wydarzeń oraz jak kształtuje emocje i przeżycia widza. Przybliżamy uczniom tajniki pracy kompozytora oraz jego współpracy z innymi twórcami teatralnych przedstawień.


Lekcja Teatr - start (Lekcja w przygotowaniu)
zdarzenia wokół sceny

ma formę warsztatów, podczas których uczestnicy biorą udział w próbie teatralnej, wcielając się w role poszczególnych pracowników, a także artystów. Zespół Teatru Rozrywki spotka się z uczniami na Małej Scenie, by w warunkach profesjonalnego wsparcia przeprowadzić szybki instruktaż swoich stanowisk pracy, które udostępnią uczestnikom warsztatów. Uczniowie będą działać pod okiem fachowców, wcielając się w role realizatorów, twórców i aktorów. To unikatowe wydarzenie daje możliwość poznania Teatru od zaplecza i specyfiki funkcjonowania w jego strukturach.