fbpx

SZKOŁA TEATRU - LEKCJA 2


SZKOŁA TEATRU to edukacyjny projekt, adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Podczas zajęć, odbywających się w przestrzeni Małej Sceny Teatru Rozrywki, staramy się przybliżyć uczestnikom LEKCJI TEATRALNYCH tajniki języka scenicznego. Chcemy pokazać teatr, jako SUMĘ SZTUK, sztukę zespołową, miejsce spotkania i dialogu.

 
Program lekcji teatralnych SZKOŁY TEATRU opracowany został przez teoretyków i praktyków teatru, przy współpracy z Centrum Sztuki Filmowej. Zajęcia edukacyjne dla młodzieży mają charakter otwarty, interaktywny. Poprzez zderzenie różnych form prezentacji: pokazów, projekcji, fragmentów spektakli, oraz poglądów, opinii, teorii i praktyk teatralnych, pragniemy młodym widzom zaprezentować bogactwo form współczesnego teatru.
 
Lekcja 2
reżyser – autor – tekst
 
pokazuje przy pomocy teatralnych środków bardzo osobistą czynność: reżyserskie czytanie tekstu literackiego. Interesują nas relacje i wzajemne zależności pomiędzy reżyserem, autorem tekstu i samym tekstem. Usiłujemy opowiedzieć o tym miejscu, gdzie rodzi się pomysł na spektakl, gdzie tekst staje się źródłem reżyserskiej inspiracji, pobudza jego wyobraźnię, staje się istotny, korespondując z jego widzeniem świata. Rozszyfrowywanie sensów, tropienie znaczeń, odkrywanie w tekście teatru, który się ma w sobie, praca nad nadaniem mu scenicznego kształtu – to procesy tajemnicze i frapujące.
 
O swojej lekturze tekstu opowiadają nam wybitni twórcy polskiego teatru. Aktorzy na scenie „czarno na białym” i od „A do Z” starają się to myślenie zobrazować, zachęcając widzów do wspólnej zabawy. Szukając klucza do odczytania tekstu, sięgamy do gier słownych, absurdalnych skojarzeń, przekładów, a przede wszystkim do niczym nieskrępowanej, twórczej wyobraźni.
 
udział biorą:
Marzena Ciuła (gościnnie) oraz Jarosław Czarnecki
 
Pomysł cyklu i opracowanie – Ewa Dąbek-Derda, Agata Witkowska. W nagraniach filmowych występują: Tadeusz Bradecki, Łukasz Czuj, Krystyna Janda, Dariusz Miłkowski, Magdalena Piekorz, Andrzej Seweryn, Michał Zadara, Michał Znaniecki.
 
czas trwania: 90 minut bez przerwy

 UWAGA! Rezerwacja biletów na Lekcje SZKOŁY TEATRU – pod nr BOW i Kasy biletowej (+48 32 34 61 931, 32 i 34)Obsada